Kolika je zarada uterivača dugova?

Beograd -- Privatni sudski izvršitelji imaće za posao koji rade pravo na naknadu troškova, a visina nagrade se određuje po tarifi Ministarstva pravde.

Izvor: Beta, Dnevnik
Podeli

Pomoćnik ministra pravde Vojkan Simić kaže da na početku postupka izvršenja presude troškove privatnog izvršitelja podmiruje poverilac a nakon njegovog završetka plaća ih dužnik.

"Troškovi profesionalnog izvršitelja su viši nego sudski. Zauzvrat od profesionalnog izvršitelja se očekuje kvalitetniji rad i veća efikasnost. Konkretno ako je vrednost potraživanja 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti izvršitelja na ime nagrade može da naplati 430 evra, u domaćoj valuti, plus paušalni troškiv za radnje koje je preduzeo", kaže Simić.

Infostan će koristi usluge privatnih izvršitelja prilikom naplate duga, kažu u tom beogradskom javnom komunalnom preduzeću. Infostan je, kao i sva druga komunalna i ostala preduzeća, u obavezi da poštuje novi zakon, kao što je poštovao i dosadašnji kada su se predlozi podnosili nadležnom sudu. Podseća se da Zakon o izvršenju i obezbedjenju precizira da se od 17. maja predlozi za dozvolu izvršenja na osnovu verodostojne isprave radi duga za neplaćene komunalne usluge podnose profesionalnim, odnosno privatnim izvršiteljima.

Privatni izvršitelji su izjednačeni sa sudskim u pogledu prava i obaveza. Ograničenje postoji samo kod izvršenja presuda koje se odnose na porodične i radne sporove za vraćanje na posao. To je ostalo u isključivoj nadležnosti sudskih izvršitelja, objašnjava Simić.

Prema njegovim rečima, do sada je izvršiteljski ispit položilo 70 pravnika, među kojima ima bivših sudija, advokata, direktora banaka, državnih službenika, onih koji su radili u lokalnoj samoupravi, kao i bivših preuzetnika.

Zakonom je propisano da privatni sudski izvršitelji mogu postati samo pravnici koji imaju položen pravosudni ispit i dve godine radnog iskustva. Već je formirana Komora izvršitelja, a osnivačka skupština je održana 14. maja.

U njihovoj nadležnosti biće naplata novčanih potraživanja po osnovu pruženih komunalnih usluga. Zadatak će im biti da utvrde idetitet stranaka i učesnika u postupku izvršenja.

Da bi se naplata omogućila prikupljaće podatke o imovinskom stanju dužnika. Tu je zatim sam postupka odnosno popis, procena imovine, plenidba i prodaja pokretne i nepokretne imovine. Izvšitelj o svom trošku i na svoju odgovornost može poveriti trećim licima prodaju imovine. On može da prima i čuva popisanu ili obezbeđenu imovinu dužnika te da nalaže prenošenje vlasništva nad imovinom i da obavlja deobu imovine i novčanih sredstava nakon prodaje. Prima i prenosi novčana sredstva u skladu sa zakonom.

Sprovodi iseljenje i druge radnje koje su neophodne da bi se omogućilo sprovođenje izvršenja, a sve to u skladu sa zakonom i drugim propisima. Na zahtev dužnika ili poverioca posreduje u cilju postizanja sporazumnig rešenja.

Vesti

strana 1 od 9230 idi na stranu