Srbija se zadužuje još 1,3 mlrd. €

Beograd -- Skupština Srbije završila je vanrednu sednicu potvrđivanjem više sporazuma kojima je predviđeno novo zaduživanje od oko 1,3 milijarde evra

Izvor: Tanjug
Podeli

Poslanici republičkog parlamenta usvojili su zakone kojima Srbija daje garancije za zaduživanje javnih preduzeća, poput EPS-a, Jata i Galenike.

Poslanici su odobrili garanciju Srbije kod četiri komercijalne banake, po zaduženju farmaceutske kompanije Galenika u iznosu od 70 miliona evra, koja će biti upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza te kompanije.

Odobrena je garancija Srbije u korist Komercijalne banke po zaduženju akcionarskog društva Jat, kojim je predviđeno preuzimanje obaveze garanta da izmiri obaveze zajmoprimca po zaduženju u iznosu od 10 miliona evra u dinarskoj protivvrednosti, a koje će biti upotrebljena za refinansiranje postojećih kratkoročnih obaveza.

Poslanici su potvrdili i Finansijski ugovor o unapređenje objekata pravosudnih organa između Srbije i Evropske investicione banke, Sporazum između vlada Srbije i Ruske Federacije o saradnji u oblasti pomorskog saobraćaja, kao i između Srbije i Evropske unije o uspostavljanju okvira za učešće Srbije u operacijama EU za upravljanje krizama sa izjavama Srbije i država članica EU o odricanju od tužbi.

Poslanici su potvrdili da Srbija da garanciju u korist Unikredit banke po zaduživanju “Jat tehnike” od pet miliona evra.

Poslanici su usvojili zakon kojim Srbija garantuje za izmirivanje obaveza Građevinske direkcije Srbije, po osnovu ugovora o kreditu za izgradnju stambeno-poslovnih objekata na lokaciji kasarne Stepa Stepanović u Beogradu u iznosu od 35 miliona evra u korist Hipo Alpe-Adria banke Beograd i Sosijete ženeral banka Srbija.

Poslanici su odobrili da Srbija daje garanciju u korist “Japan International Cooperation Agency” za zajam Elektroprivrede Srbije za finansiranje izgradnje postrojenja za odsumporavanje za termoelektranu Nikola Tesla.

Poslanici su potvrdili i ugovor o garanciji između Srbije i Evropske investicione banke “Grad Beograd most na Savi/a, Grad Beograd most na Savi/b i prilazni putevi”, kojim se obezbeđuje nesmetan završetak radova na novom mostu na Savi i prilaznih saobraćajnica, koje će omogućiti lakšu lokalnu i tranzitnu saobraćajnu cirkulaciju kroz Beograd.

Takođe, poslanici su potvrdili Ugovor o garanciji između Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj za male hidroelektrane.

Potvrđen je i ugovor o zajmu za kredit za povlašćenog kupca za prvu fazu paket projekta "Kostolac-B power plant projects" između Vlade Srbije kao zajmoprimca i kineske Export-Import banke kao zajmodavca, koji predviđa da će kineska banka Vladi Srbije staviti na raspolaganje kreditna sredstva, čiji zbirni iznos ne može biti veći od 293 miliona dolara.

Poslanici su potvrdili i Sporazum o zajmu kod Vlade Azerbejdžan za finansiranje izgradnje deonica Ljig-Boljkovci, Boljkovci-Takovo i Takovo-Preljina autoputa E-763, koji je potpisan 2. februara 2012. godine od 300 miliona evra.

strana 1 od 337 idi na stranu