Bez većih "udara" na dinar u 2012.

Beograd -- Ne treba očekivati veće udare na kurs dinara u prvoj polovini 2012, što se ne može garantovati za treći kvartal naredne godine.

Izvor: Tanjug
Podeli

Analitičari časopisa "Markoekonomske analize i prognoze" navode da je ”devizni kurs za naše uslove zadržao izvesnu stabilnost, ali i pokazao nepredvidljivost u kretanju, u rasponu od skoro deset odsto".

Prema njima, faktori koji će uticati na potencijalnu destabilizaciju nacionalne valute u završnom kvartalu tekuće godine i početnim kvartalima naredne godina su - naglašena inflatorna očekivanja, visok javni dug, budžetski i spoljnotrgovinski deficit, nove emisije trezorskih zapisa, sindrom predizborne godine, nedovoljno jasan dalji tok deevroizacije, hronična nelikvidnost sektora privrede...

U grupi faktora nabrojani su još "servisiranje obaveza po inodugovima, neto razduženje privrednog sektora prema inostranstvu, očekivani nastavk subvencionisanog kreditiranja privrede i stanovništva, nabavka energenata krajem tekuće i početkom naredne godine..."

U analizi situacije u finansijskom sektoru se ocenjuje da je održanju stabilnosti deviznog kursa doprinela oprezna monetarna politika NBS (Narodna Banka Srbije) uz veoma postepeno smanjenje referentne kamatne stope i održavanje relativno visoke stope obavezne rezerve.

Devizne rezerve Srbije u poslednjih nekoliko godina osciliraju oko nivoa od približno deset milijardi evra, što čini da je pokrivenost novčane mase još uvek prilično visoka (negde oko 300 procenata).

Stoga se zaključuje kako "u globalnoj neizvesnosti po pitanju scenarija daljeg oporavka svetske privrede, važan faktor NBS pri korišćenju deviznih rezervi treba da i dalje bude održanje visoke devizne likvidnosti".

Srbija

strana 1 od 396 idi na stranu