Razvojna banka može biti Černobil

Beograd -- Ekonomista Boško Živković kaže da Razvojna banka ne treba da bude osnovana pre formiranja nove vlade da ne bi napravila velike havarije na samom početku.

Izvor: Beta, Tanjug, Biznis i finansije
Podeli

Živković je kazao da u Srbiji postoji koalicioni princip odlučivanja, što u budućem radu Razvojne banke može da bude najveći rizik.

"Bilo bi jako loše ako bi se sada formiranje razvojne banke tretiralo kao amnestija za rđave plasmane svih institucija koje se bave kreditiranjem privrede", rekao je Živković koji je predsednik Saveta guvernera Narodne banke Srbije.

On je dodao da nova institucija, koju bi osnovala država, treba da postupno ulazi na finansijsko tržište, da se ne bi, kako je upozorio, na samom početku pretvorila u Černobil.

Premijer Srbije Mirko Cvetković najavio je da će razvojna banka biti osnovana u septembru ili oktobru. Ona, prema njegovim rečima, neće biti deo bankarskog sistema jer neće biti profitabilna institucija i neće prikupljati depozite. U stručnoj javnosti nema saglasnosti da li u Srbiji treba osnovati razvojnu banku, a protivnici takvog koncepta ističu da se ne može izbeći politički uticaj na takvu finansijsku instituciju.

Ipak, na osnivanje razvojne banke, kako je rekao Živković, ne bi trebalo da čekamo na pomoć sa strane, već to moramo učiniti sami.

"Možemo da beskrajno čekamo i izgubimo još 500.000 radnih mesta ili da pokušamo", rekao je Živković.

Ideja je, da se u Razvojnoj banci svi investicioni projekti dovedu pod jednu kontrolu, što bi smanjilo verovatnoću korupcije.

"Samo u ekstremno malom broju slučajeva Razvojna banka bi bila direktni finansijer. Njen glavni posao bi bio podsticanje ponude na najširem frontu ili na tačno određenim sektorskim frontovima", rekao je Živković navodeći da bi banka direktno finansirala samo velike infrastrukturne projekte.

On je objasnio da bi Razvojna banka imala ulogu sistema garantovanja ili kao ciljana kreditna linija na način na koji to rade Evropska banka za obnovu i razvoj i Evropska investiciona banka.

Živković je skrenuo pažnju da ponuda kredita u narednoj deceniji neće biti rastuća veličina, ocenjujući da je uzročnik tome struktura bankarskog sektora koja je nepovoljna.

On je procenio da smetnja u funkcionisanju Razvojne banke ne bi bila Razvojna banka Vojvodine, navodeći da obe mogu da postoje, ali da bi vojvođanska razvojna banka morala da bude redefinisana.

"Sada je to samo jedna loša banka koja je promenila ime i osim pogrešne upotrebe imena razvojna banka ništa se nije dogodilo. Razvojna banka ne bi smela da izlazi na tržište depozita i da bude konkurent poslovnim bankama, kao što je sada slučaj sa vojvođanskom razvojnom bankom", rekao je Živković.

Srbija

Nove subvencije za gradove

Beograd -- Vlada Srbije tokom maja proširuje listu mesta „od posebnog državnog interesa“. Dotacije za investicije do 10.000 evra po radniku u još 11 lokalnih samouprava.

Srbija subota 30.04. 14:05 Komentara: 5
strana 1 od 400 idi na stranu