UPS raskida Opšti kolektivni ugovor

Beograd -- Unija poslodavaca Srbije (UPS) će raskinuti Opšti kolektivni ugovor zbog teškog stanja i stalnog povećanja opterećenja privrede Srbije.

Izvor: Beta, Press
Podeli

Upravni odbor UPS je doneo odluku o istupanju Unije poslodavaca iz Opšteg kolektivnog ugovora (OKU), ali će konačna odluka o tome biti doneta danas.

Predsednik UPS Nebojša Atanacković je kazao da opterećenje rada i nespremnost sindikata da kolektivni ugovori budu ekonomski održivi i da se prilagode modernoj tržišnoj ekonomiji, kao i stalno prebacivanje tereta krize i skupe i neefikasne države na privredu, ne ostavljaju drugu mogućnost.

"Srbija je opredeljena ka razvoju privatnog kapitala, ali se vlasnici kapitala ništa ne pitaju. UPS ne želi da bude paravan za nespremnost za promene i suočavanje sa stvarnošću", kazao je Atanacković.

Raskid OKU, kako je dodao, doprineo bi smanjenju opterećenja i značajne uštede za preduzeće, privlačenje većeg broja stranih i domaćih investitora, stvaranju većeg prostora za zahtev državi da promeni Zakon o radu i prilagodi ga potrebama moderne tržišne ekonomije i dinamičnog tržišta radne snage.

Prema njegovim ocenama, raskidanje OKU bi stvorilo i mogućnost da se sa sindikatima na nivou grana ili samih kompanija zaključe kolektivni ugovori na novim osnovama ispod sadašnjeg minimuma koji garantuje OKU.

"Raskidanje OKU se neće odraziti na položaj privrede, jer taj ugovor važi još šest meseci nakon raskida. Ovim činom samo želimo da pokažemo da smo nezadovoljni situacijom", kazao je Atanacković.

Politika među poslodavcima

Generalni sekretar UPS Boško Savković istakao je da ima pokušaja da se formiraju paralelne organizacije poslodavaca i da "svaka stranka želi da ima svoju poslodavačku organizaciju". On je dodao da Međunarodna organizacija poslodavaca i Međunarodna organizacija rada priznaju postojanje samo jedne organizacije poslodavaca.

On je podsetio da je UPS u aprilu 2008. godine potpisala OKU uz obećanje da će se u naredne tri godine stvoriti bolji privredni ambijent, smanjiti opterećenje privrede, razviti slobodno tržište, izvršiti reforma javnog sektora i državne administracije, značajno umanjiti korupcija, ali da se od toga malo šta realizovalo.

"Poslodavci su potpisali OKU za koji je već tada rečeno da je samo početna osnova i da mora da se menja, jer ne odgovara vremenu i potrebama tržišta radne snage i da ima previše opterećenja", kazao je Atanacković.

Prema njegovim rečima, umesto smanjenja samo u 2010. godini država je privredi uvela 17 novih različitihn opterećenja.

Predstavnik Sektora za privredu UPS Dragoljub Rajić kazao je da će raskidanjem OKU mesečne uštede po zaposlenom biti od 70 do 150 evra.

Ministar za rad Rasim Ljajić ističe da je potez UPS-a loša poruka ostalim poslodavcima. „Neke odredbe Opšteg kolektivnog ugovora koje su finansijske prirode već su zamrznute, pa ne znam koliko bi u tom smislu raskidanje ugovora poboljšalo stanje. Ovo je loša poruka upućena drugim socijalnim partnerima, a u praksi neće imati bitniji efekat“, navodi Ljajić.

ajić je kazao da je problem to što je u OKU visina zarada vezana za koeficijente, a koeficijent broj 1 je minimalna zarada, koja kada se poveća proporcionalno utiče na rast plata, a ne postoji mešoviti koeficijent učinka vezan za stručnu spremu.

"Poslodavci u Srbiji ne mogu davati više beneficija od onih u inostranstvu, jer se to direktno odražava na njihovu konkurentnost", kazao je Rajić.

S druge strane, predsednik Saveza samostalnih sindikata Srbije (SSSS) Ljubisav Orbović ne pridaje nikakav značaj ovom potezu UPS-a.

„UPS nema nikakve veze sa tim kolektivnim ugovorom i samo pokušava da sebi da na značaju u ovom momentu. To ne zaslužuje ni pažnju, niti bilo kakav komentar, pogotovo što OKU uskoro ističe i treba se pregovarati oko novog“, kratko je prokomentarisao Orbović.

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić, međutim, smatra da OKU od početka nije valjao. „Još kada se donosio OKU bili smo protiv njega, jer je potpuno nerealan“, kaže Savićeva.

Vesti

strana 1 od 9373 idi na stranu