Advokati se spasili fiskalnih kasa

Beograd -- Advokatima u Srbiji, po svemu sudeći, neće biti uvedene fiskalne kase jer šifra koja se do sada odnosila na pružanje advokatskih usluga više ne postoji.

Izvor: Politika
Podeli

Advokatske usluge, kako objašnjava Dragoljub Đorđević, sada spadaju u stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti, a ne u komercijalne kako je to do sada bilo.

Predsednik Advokatske komore Srbije dodaje da "osim na advokaturu, pomenuta uredba ne može da bude primenjena ni na koga jer šifre koje su se do sada odnosile na određene delatnosti više ne postoje".

"Drugi razlog, koji se tiče konkretno advokature, jeste činjenica da je Ministarstvo pravde uputilo dopis Ministarstvu trgovine i Ministarstvu finansija u kojem traži da advokatura bude definitivno izuzeta iz priče o fiskalizaciji", objašnjava Đorđević.

Kada bi htela da uvede fiskalne kase vlada bi, objašnjava Đorđević, morala da izmeni, a potom i uskladi šifre sa novom klasifikacijom delatnosti. To je, međutim, objašnjava Đorđević, teško izvodljivo s obzirom na to da je primena nove šifre za advokaturu, koju je vlada usvojila na sednici krajem jula, stupila na snagu.

"Zbog osobenosti profesije siguran sam da fiskalnih kasa u advokaturi neće biti. Usvojen je novi zakon o klasifikaciji delatnosti koji su advokati dočekali sa odobravanjem, s obzirom na to da se po njemu advokati vode pod šifrom 6910, kao stručne, naučne, inovacione i tehničke delatnosti", kaže predsednik AKS.

U rešavanje „problema fiskalizacije” advokati su se, prema rečima našeg sagovornika, uključili još početkom jula. Pribavili su mišljenja Saveta advokatskih komora i Udruženja pravnika Evrope, ekspertska mišljenja stručnjaka sa Instituta za uporedno pravo i Instituta društvenih nauka.

"Mnogo smo se bavili poreskom politikom u odnosu na advokaturu, ali i na usaglašavanju klasifikacije (nomenklature) delatnosti. Kada to kažem, mislim na to da smo radili sve kako bismo izašli iz oblasti turizma, prodaje robe, usluga, s obzirom na to da advokatska delatnost nije komercijalna", navodi on.

Đorđević objašnjava da "advokatura pruža pravnu pomoć koja je garantovana Ustavom Republike Srbije, Poveljom Ujedinjenih nacija i Evropskom dekleracijom o ljudskim pravima. Vođena je velika polemika u vezi sa promenom klasifikacije delatnosti. Vlada je stala na stanovište da treba da se usvoji nomenklatura koju su predložile Ujedinjene nacije, a koju je usvojila i Evropska unija. S obzirom na to da Srbija vodi politiku koja znači pridruživanje Evropskoj uniji, vlada se odlučila za novu nomenklaturu. Tako je advokatura dobila šifru 6910 koja označava naučne i stručne delatnosti".

On kaže i da je vladi u ime advokata predloženo da im se omogući da pazar ne predaju dnevno s obzirom na to da neki od njih, zbog službenih obaveza u inostranstvu ili mestima van onih u kojima se nalaze njihove kancelarije, to nekada neće biti u mogućnosti da urade.

Advokatska komora Srbije, u kojoj je oko 7.000 advokata, početkom novembra prošle godine organizovala je protest upozorenja kako bi se sprečilo uvođenje fiskalnih kasa. Tada je apostrofirano da bi fiskalizacija omogućila izvršnoj vlasti da u svakom trenutku kontroliše rad advokata, kao i da bi poreski inspektori pod izgovorom da proveravaju ispravnost fiskalnih računa mogli da imaju uvid u predmet klijenata.

strana 1 od 294 idi na stranu