Kazne za nesavesne poslodavce

Beograd -- Poslodavci koji ne budu na vreme uplaćivati doprinose biće opomenuti, a od juna će uslediti i prekršajne prijave protiv njih, najavljuju u fondu PIO.

Izvor: Novosti
Podeli

Neuplaćeni doprinosi nanose ogromne gubitke državnoj kasi, ali su i razlog višemesečnog, pa čak i višegodišnjeg čekanja radnika na rešenje o zasluženoj penziji. Zato Vlada povezuje staž za skoro 100.000 radnika, a Fond PIO podseća poslodavce da na vreme dostave dokaze u uplatama doprinosa,jer, od juna slede prekršajne prijave protiv neažurnih gazda.

U Penzijskom fondu Srbije, računaju da će do kraja ove godine sakupiti 247 milijardi dinara od doprinosa. Da bi radnici bili obezbeđeni, a kasa Fonda napunjena, u ovom Fondu podsećaju poslodavce da se bliži 30. april, poslednji rok za dostavljanje obrazaca M 4.

"Prijave na kojima su podaci o stažu i zaradama zaposlenih za 2009. godinu (obrazac M 4) treba da se dostave filijalama Fonda PIO najkasnije do 30. aprila. Poslodavac, koji je zaista uplatio doprinose, a nije predao ovaj obrazac, kao da nije izmirio obavezu", objašnjava Jelica Timotijević, iz Fonda PIO.

Kazne do 800.000 dinara

Nepoštovanje roka za dostavljanje dokaza o uplati doprinosa je prekršaj, a kazne se kreću od 10.000 do 800.000 dinara za poslodavce i od 2.500 do 50.000 dinara za odgovorno lice. Obrasci se mogu dostaviti nadležnoj filijali PIO Fonda (prema sedištu firme), na kompakt-disku i na disketi.

Ko ne ispuni obavezu u predviđenom roku slaćemo opomene, a od juna slede i prekršajne prijave, navode u PIO fondu.

Prema poslednjim podacima Ministarstva rada i socijalne politike, zahteve za povezivanje radnog staža do sada je podnelo 613 preduzeća, koja ukupno upošljavaju 97.000 radnika. Među njima su 422 preduzeća u većinskom ili potpunom vlasništvu države i 191 privatizovano ili preduzeće u procesu privatizacije.

Većina duga ovih firmi pašće na teret budžeta, jer će njihovi poslodavci dobijati bespovratna sredstva za uplatu neizmirenih obaveza. To su mahom nelikvidna, prezadužena preduzeća ili su već pod hipotekama. Bez pomoći Vlade, kako objašnjavaju u Ministarstvu rada, bilo bi sasvim onemogućeno penzionisanje njihovih radnika koji su ispunili zakonske uslove za odlazak u penziju.

Vesti

strana 1 od 9298 idi na stranu