Komšije bi kulu iz 15. veka da pretvore u turistički kompleks

Vlada Crne Gore ovlastila je Ministarstvo kulture da raspiše tender za izbor koncesionara za tvrđavu Besac u Virpazaru.

Izvor: Vijesti
Podeli
Foto: Depositphotos, Steffus
Foto: Depositphotos, Steffus

Koncesionar koji dobije na korišćenje tvrđavu Besac u Virpazaru , koja je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja, na 30 godina na toj lokaciji gradiće objekat muzejskog karaktera s ugostiteljskim sadržajima, a biće mu dozvoljeno i da izgradi privremene smeštajne jedinice - kategorije najmanje četiri zvezdice.

To je predviđeno nacrtom koncesionog ugovora koji je Vlada utvrdila i ovlastila Ministarstvo kulture da raspiše tender za izbor ponuđača, pišu Vijesti.

Tvrđava Besac je kulturno-istorijski lokalitet od izuzetnog značaja i jedan od najatraktivnijih vidikovaca na Skadarskom jezeru. Zajedno s Virpazarom predstavlja "kapiju" vinskog kraja Crmnice i NP "Skadarsko jezero" kao izuzetne prirodne celine.

Prema istorijskim izvorima, reč je o jednom od najstarijih vojnih utvrđenja očuvanih na teritoriji današnje Crne Gore. Tvrđava je podignuta tokom Osmanskog carstva, u drugoj polovini 15. veka, ali deo kule navodno datira iz srednjovekovne države Zete...

Dodela koncesije podrazumeva rekonstrukciju (adaptaciju), održavanje i korišćenje tvrđave koja obuhvata plato površine 1.200 metara kvadratnih i zaštićen je bedemima.

Uslovi tendera

"Koncesija za valorizaciju tog kulturnog dobra biće dodeljena kroz međunarodni, konkurentni, transparentni i otvoreni postupak. Koncesionar će snositi sve finansijske rizike i troškove nastale tokom celog trajanja perioda koncesije. Pravo učešća ima domaća ili strana firma, konzorcijum ili neki drugi oblik poslovnog povezivanja koji poseduje kvalifikacije kojima se dokazuje podobnost za učešće. Ponuđač koji je u postupku dodele koncesije nastupio kao konzorcijum i koji je na osnovu utvrđenih kriterijuma dobio koncesiju imaće obavezu da osnuje društvo za posebne namene (DPN) čija će vlasnička struktura odgovarati sastavu samog konzorcijuma. Nosilac konzorcijuma kao deo vlasničke strukture DPN ne može se menjati za period od 10 godina od davanja koncesije. Ostali članovi konzorcijuma,odnosno njihovi vlasnički udeli u DPN ne mogu se menjati za period od pet godina od davanja koncesije", navela je Vlada.

Ponuđač mora da ispuni tehničke i finansije kriterijume da bi dobio koncesiju.

Tehnički kriterijumi podrazumevaju da dokaže da je u periodu od najmanje pet godina upravljao najmanje jednim sličnim objektom u zahvatu kulturnog dobra shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara. Ako je ponuđač konzorcijum, u svom sastavu mora imati člana koji ispunjava navedeni kriterijum. Uz to, treba da dostavi idejno rešenje rekonstrukcije (adaptacije) objekata u cilju valorizacije kulturnog dobra, koje uključuje i predlog glamping kapaciteta, odnosno privremeni objekti za smeštaj u delu zaštićene okoline.

Pod finansijskim kriterijumima se podrazumeva da ponuđač mora dokazati da je u poslednje dve godine pozitivno poslovao i da je u poslednjoj godini ostvario promet od najmanje pola miliona evra u oblasti ugostiteljstva. Uz to, minimalna ukupna vrednost stalne imovine pod upravljanjem ponuđača za poslednje tri fiskalne godine mora iznositi najmanje milion evra. Ispunjenost finansijskih kriterijuma dokazuje se dostavljanjem odgovarajućih potvrda i finansijskih iskaza - bilansa stanja i bilansa uspeha.

Ponuđač je dužan da uz ponudu priloži dokaz o uplati novčanog depozita ili bankarsku garanciju ponude u visini i za period koji se odredi javnim oglasom (tenderom).

Iznos koncesije

Početni iznos godišnje koncesione naknade je hiljadu evra i 15 odsto ostvarene dobiti DPN-a koja se obračunava i isplaćuje za vreme trajanja koncesije. Varijabilni deo koncesione naknade će se obračunavati i naplaćivati posle proteka perioda od godinu dana od datuma početka poslovanja.

"Od ponuđača se očekuje da dostavi investicioni program u kome se precizno navode strukture i dinamika investicije i planirani izvor potrebnog investicionog kapitala. Predloženi investicioni program predstavljaće jedan od kriterijuma za ocenu ponude. Detaljna razrada kriterijuma za odabir najpovoljnije ponude biće sadržana u tenderskoj dokumentaciji", piše u Vladinoj dokumentaciji.

Trajanje koncesije od 30 godine počinje datumom početka operativnog poslovanja, odnosno kada budu ispunjeni svi preduslovi iz nacrta ugovora o koncesiji.

Period trajanja koncesije ne uključuje i vremenski period potreban za valorizaciju tog kulturnog dobra, koji se procenjuje na 12 meseci. Koncesionar će imati obavezu da valorizaciju nepokretnog kulturnog dobra sprovede u skladu s pozitivnim propisima Crne Gore i potpisanim međunarodnim sporazumima, ugovorima i konvencijama u oblasti zaštite kulturnih dobara i zaštite životne sredine.

"Osim direktnog uticaja na državni budžet, kroz plaćanje koncesione naknade, valorizacija tog dobra ostvariće i druge merljive koristi, kao što su dodatni prihodi za opštinu Bar i naselje Virpazar, kao i lokalna preduzeća i preduzetnike. Realizacija tog projekta treba da rezultira povećanom potrošnjom inostranih turista u Crnoj Gori i da stvori jednu šansu za kreiranje potpuno nove komplementarne turističke ponude u Crnoj Gori. Kulturni turizam u Crnoj Gori treba razvijati, jer doprinosi formiranju imidža Crne Gore, produžetku turističke sezone, održavanju kao i zaštiti kulturne baštine, pod uslovom da ima održivi razvoj", navode iz Vlade.

Besac se nalazi na katastarskoj parceli u zahvatu Prostornog plana područja posebne namene NP Skadarsko jezero i državne studije lokacije Virpazar.

U skladu s važećom planskom dokumentacijom, preporuka je da buduća namena tvrđave bude muzej i da ima i druge sadržaje koji bi obogatili ponudu ovog mesta.

To su galerije slika s bibliotekom, muzej s postavkom iz područja Crmnice, delom ugostiteljski sadržaji - konoba s vinotekom u cilju promocije crnogorskih vina i tradicionalnih proizvoda lokalnog stanovništva, promatranje panorame s osmatračnica, suvenirnica, stražarnica”.

Tursko utvrđenje, žandarmerijska stanica, italijanski zatvor...

Prema istorijskim izvorima, Turci su sagradili tvrđavu nakon pada Donje Zete 1478. U crnogorskim ratovima s kraja 17. i početka 18. veka, tvrđava Besac je dospela je u ruke Crnogoraca.

Između dva svetska rata, u Bescu je bila je smeštena žandarmerijska stanica. Za vreme Drugog svetskog rata Italijani su je koristili kao zatvor, nakon čega je trajno napuštena.

Zemljotres iz 1979. godine izazvao je znatna oštećenja na tvrđavi, a 2013. su sprovedene opsežne konzervatorske mere.

Besac je bio u ruševnom stanju i van funkcije više od 60 godina, kada je 2013. godine izvedena prva faza konzervatorskih restauratorskih radova na osnovu usvojenog glavnog projekta rehabilitacije.

Pristupna staza do utvrđenja - put sa kamenim potpornim zidom je tretiran tokom prve faze radova i u dobrom je stanju.

Kako bi se kontrolisao ulaz u utvrđenje, JP Kulturni centar Bar je 2014. godine postavio novu kapiju od kovanog gvožđa na ulaznoj kapiji, a 2015. postavljeni su privremena vrata i prozori.

strana 1 od 45 idi na stranu