Izmenjen zakon o fondovima

Beograd -- Izmenama Zakona o investicionim fondovima omogućeno je da društva za upravljanje i povezana lica mogu da ulažu u investicione jedinice i akcije fonda.

Izvor: Tanjug
Podeli

Ulaganje može biti najviše 20 odsto neto vrednosti imovine fonda, što bi trebalo da bude dodatni podsticaj osnivačima investicionih fondova da sopstveni kapital plasiraju na način koji pospešuje njihovo poslovanje.

Cilj donošenja je da se u uslovima globalne finansijske krize, zbog koje je značajno pogoršan finansijski položaj i poslovanje društava za upravljanje investicionim fonodvima, kao i imovina samih fondova, obezbedi stabilnije i sigurnije poslovanje investicionih fonodava.

Izmenjene su i odredbe koje se odnose na organizacionu i tehničku sposobnost tako što se propisuje da je društvo za urpavljanje dužno da angažuje najmanje jednog portfolio menadzera zaposlenog na neodređeno vreme za upravljanjem investicionim fondovima.

Zakon će stupiti na snagu ranije od osam dana od dana njegovog bjavljivanja.

Poslanici su pre tog zakona usvojili i zakone o regionalnom razvoju, o kontroli državne pomoći i o zaštiti konkurencije.

Biz

strana 1 od 18 idi na stranu