Platne kartice

Platne kartice su postale nezaobilazne u svakodnevnom životu. Zbog toga je važno da se dobro informišete o pogodnostima i troškovima različitih kartica koje vam se nude.

Narodna banka Srbije
Podeli

Platne kartice svakim danom postaju sve dominantniji vid plaćanja u našoj zemlji, a broj korisnika se konstantno uvećava.

Razlozi za njihovo korišćenje su brojni:

- Ušteda vremena
- Jednostavnost i komfor pri upotrebi
- Sigurnost u slučaju eventualnog gubitka
- Raspoloživost svih sredst va na računu 24 časa dnevno
- Mogućnost uzimanja dodatnih kartica za članove porodice
- Raspolaganje kreditnim limitom kod kreditnih kartica

Međutim, kao i prilikom korišćenja bilo kog drugog bankarskogproizv oda, neophodno je da se kod svoje banke upoznate s uslovima izdavanja i korišćenja platnih kartica, načinom njihove upotrebe i pravilima u vezi s bezbednošću korišćenja kartica.

Šta su platne kartice?

Platne kartice su instrument bezgotovinskog plaćanja koji vamomogućava plaćanje robe i usluga i podizanje gotovine.

Koje vrste platnih kartica postoje?

U najširem smislu, kartice možemo podeliti na debitne i kreditne kartice.

Debitne kartica omogućavaju vam da plaćate i podižete gotovinu do visine sredstava koja imate na računu, uključujući i dozvoljeni minus u nekim bankama.

Kreditne kartice naplaćuje se kamata omogućavaju vam da koristite sredstva kojima vas kreditira banka izdavalac do limita utvrđenog prethodno zaključenim ugovorom. Iz tog razloga su posebno pogodne za veće kupovine, koje ne biste mogli da ostvarite samo od jedne mesečne plate. Tokom perioda kreditiranja, vama kao korisniku koju banka određuje u skladu s ugovorom.

Najčešći tip kreditnih kartica kod nas je tzv. revolving kartica, tj. kartica po kojoj plaćate određeni (ugovoreni) procenat duga jednom mesečno, dok se ostatak prenosi u sledeći mesec i na njega se plaća kamata.

Kartice takođe možemo podeliti i prema tome ko koristi platnu karticu: poslovne kartice, koje su vezane za račune pravnih lica.

Naše banke nude još i Internet kartice, namenjene isključivo plaćanju putem Interneta, i pripejd kartice, koje podrazumevaju unapred određen iznos sredstava kojim korisnik raspolaže.

Kako se platne kartice koriste?

Kada bankomat zadrži karticu..

Ukoliko vam se desi da bankomat zadrži karticu, ne paničite. Bankomat je isprogramiran tako da, iz bezbednosnih razloga, u slučaju da je kartica ukradena, spreči neovlašćeno podizanje novca.

O tome treba odmah da obavestite banku koja je vlasnik bankomata, kako biste karticu dobili nazad.

Prilikom plaćanja robe ili usluga, vi kao korisnik kartice uručujete karticu trgovcu, koji vrši vizuelnu proveru kartice i provlači je kroz POS terminal. Nakon što je transakcija odobrena, štampa se račun (tzv. slip) u dva primerka.

Jedan primerak računa koji zadržava trgovac potpisujete, ali se preporučuje da uvek pre potpisivanja proverite iznos na računu.

Drugi primerak računa sačuvajte radi kontrole izvoda iz banke.

Prilikom podizanja gotovine na bankomatu, ubacujete karticu u bankomat na predviđenom mestu i sledite uputstv navedena na ekranu.Unosite svoj PIN iželjeni iznos.

Ako na računu ima dovoljno novca, bankomat isplaćuje gotovinu, nakon čega štampa račun koji se ne potpisuje. Ovaj račun je takođe poželjno sačuvati radi kontrole izvoda iz banke.

Bezbednost

- Platna kartica je sredstvo plaćanja i, u skladu s tim, treba da se čuva i koristi.
- Karticu možete koristiti samo ako ste imalac kartice, tj. ako je vaše ime odštampano na kartici.
- PIN nemojte nositi zajedno s karticom i nemojte ga saopštavati drugoj osobi.
- Ukoliko karticu izgubite ili vam je ukradu, odmah o tome obavestite banku koja vam je izdala karticu. Banka će istogt renutka blokirati karticu i na taj način sprečiti njeno dalje neovlašćeno korišćenje.
- Vi kao imalac kartice snosite rizik za zloupotrebe koje nastanu do momenta prijave krađe, odnosno gubitka kartice.

I na kraju...

Prilikompodnošenja zahteva za korišćenje platne kartice, u poslovnoj banci se detaljno raspitajte o svim provizijama i naknadama za izdavanje i korišćenje platnih kartica, o kamati, godišnjoj članarini i naknadama za slučaj gubitka kartice i izdavanja nove, gubitka PIN-a, izdavanja dodatne kartice, zadržavanja kartice u bankomatu i sl.

Uvek imajte u vidu činjenicu da su kreditne kartice „skuplje“ od debitnih.

U vašem je interesu da se pridržavate svih pravila korišćenja kartica vezanih za bezbednost, jer se na taj način potencijalne zloupotrebe svode na najmanju moguću meru.

Vaš savetnik

Minus po tekućem računu

Ukoliko trošite više od onoga što imate, tj. od onoga čime raspolažete na svom tekućem računu, vi zapravo koristite sredstva koja nisu vaša – koristite dozvoljenu pozajmicu po tekućem računu (dozvoljeni minus po tekućem računu), zbog čega ste dužni da platite odgovarajuću kamatu.

Vaš savetnik nedelja 2.09. 00:33 Komentara: 27

Investicioni fondovi ili direktno investiranje

Sa razvojem finansijskog tržišta i sve većim mogućnostima investiranja, nameće se pitanje da li je bolje direktno investirati kupovinom odabranih akcija/obveznica ili je bolje svoju ušteđevinu poveriti investicionom fondu na upravljanje? Za koju vrstu investiranja će se neko odlučiti zavisi isključivo od ličnih afiniteta i mogućnosti, a ovde ćemo pokušati da obrazložimo prednosti i mane investiranja u investicione fondove.

Vaš savetnik utorak 28.08. 09:25 Komentara: 10

Vodite računa o svojim dugovanjima

Uzeti kredit može izgledati kao dobro rešenje mnogih problema. Kredit pruža mogućnost da otputujete na letovanje, da kupite nov automobil ili novu kuhinju, a da pri tom ne morate prethodno da uštedite potreban iznos novca. Kupite sada, a otplaćujete u dužem vremenskom periodu. Međutim, to što sada koristite sredstva koja nemate znači da ćete kasnije morati da ih vratite, i to zajedno sa troškovima pozajmljivanja sredstava, tj. sa kamatom.

Vaš savetnik nedelja 26.08. 13:45 Komentara: 3

Kako da ostvarite svoja prava

Ukoliko smatrate da su vaša prava i interesi u poslovanju sa bankom, lizing kompanijom, menjačnicom, osiguravajućim društvom ili društvom za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima povređeni, odnosno da se neka od pomenutih finansijskih institucija ne pridržava odredaba zaključenih ugovora i dobrih poslovnih običaja, treba da pokušate da u direktnom obraćanju finansijskoj instituciji, odnosno službenom licu te institucije, razrešite problem sa kojim se suočavate.

Vaš savetnik sreda 15.08. 09:58 Komentara: 2

Privatni investicioni fondovi

Privatni investicioni fondovi su organizovani kao društva sa ograničenom odgovornošću i posluju po odredbama Zakona o privrednim društvima. Njihov način poslovanja se razlikuje i od otvorenih i od zatvorenih fondova.

Vaš savetnik petak 27.07. 18:47 Komentara: 0

Refundacija PDV kupcima prvog stana

Zakonom o izmenama i dopunama zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je stupio na snagu 8. jula 2007. godine, propisano je da pravo na refundaciju PDV za kupovinu prvog stana, na osnovu podnetog zahteva, ima fizičko lice – punoletni državljanin Republike, sa prebivalištem na teritoriji Republike, koji kupuje prvi stan.

Vaš savetnik utorak 10.07. 16:59 Komentara: 15

Povećavanje lojalnosti pomoću email biltena

Živimo u svetu punom informacija. Samo pogledajmo email izdavačku industriju. Postoje nekoliko stotina hiljada email časopisa i svi smo svesni rastućeg problema sa spamom. Ljudi se sve teže odlučuju da daju pristanak email izdavačima da im šalju njihove časopise.

Vaš savetnik utorak 3.07. 16:00 Komentara: 0