"AC Naložbe": Važna je strategija

Slovenačko akcionarsko društvo «AC Naložbe» posluje kao zatvoreni investicioni fond čije je strateško opredeljenje poslovanje u širem regionu od Slovenije do Ukrajine, uključujući Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Srbiju, Crnu Goru, Makedoniju, Rumuniju, Bugarsku i Moldaviju. Uskoro će svoje poslovanje proširiti na Uzbekistan i Kazahstan, mada je jedan od dugoročnih ciljeva i kotacija akcije fonda na nekoj od velikih zapadnoevropskih berzi. «Počeli smo sa investiranjem u 2005. godini sa kapitalom od 15 miliona evra, danas smo porasli na vrednost ukupne aktive od preko 60 miliona evra, od čega je po trećina plasirana u Srbiji i Makedoniji, a ostatak u drugim zemljama kako bi se održala regionalna podela investicija», kaže za naš list Blaž Pesjak, direktor «AC Naložbi».

Biznis i Finansije, Milica Kostić
Pošaljite komentar

Nema komentara na izabrani dokument.