Visoka cena sporih reformi

Kvalitet domaće privrede se nije bitnije popravio, pa smo na rang listi konkurentnosti veoma nisko, iza Hrvatske i Rumunije što, uz ostalo, mora da bude jedna od pouka iz 2006. godine. Rezultati nisu loši, ali je cena koja je za to plaćena prilično visoka i pitanje je koliko se na dugi rok može održati takva ekonomska politika.

Katarina Sekulić Izvor: Ekonometar
Pošaljite komentar

Nema komentara na izabrani dokument.