1. Biomasa ne čuva životnu sredinu, jer i ona emituje CO2 prilikom sagorevanja, već se samo smatra obnovljivim izvorom energije (jer raste novo drveće). Propagatori korišćenja biomase za grejanje smatraju da je biomasa neutralna iz aspekta emisije štetnih gasova, jer bi ti otpaci od drveta svakako ispustili istovetnu količinu CO2 usled truljenja i raspada. Samo što propuštaju da navedu da se taj prirodni raspad drveta "razvuče" na nekoliko meseci ili godina, dok se u pećima i kotlovima to isto desi u sekundi. Verovatno će pokušati da vas ubede i da smog i smrad, koji se javlja oko objekata koji se greju na biomasu, zapravo nije to što vi mislite i da je lekovit za pluća...
    (i ogrevno drvo je biomasa..., 23. oktobar 2019 14:04)

    # Link komentara