„Udobna“ fotelja portfolio menadžera

Kada je prošle godine u maju mesecu Komisija za hartije od vrednosti objavila prvi poziv za polaganje ispita za portfolio menadžera, nije bilo puno onih koji su na to obratili pažnju. Naime, poziv je bio upućen samo onima koji su u tom trenutku imali položen barem jedan od tri nivoa ispita za CFA licencu, svetski najpriznatiju u oblasti investicionog odlučivanja.

Branislav Čukvas portfolio menadžer NLB Nova penzijaIzvor: Biznis i finansije
Podeli

I pored činjenice da se radi o veoma privlačnom i unosnom zanimanju, malo ko je mogao da pretpostavi da će se o portfolio menadžerima pričati i pisati ne samo u ekonomskim medijima, već i u udarnim informativnim programima brojnih televizijskih stanica. A pre toga, mnogi nisu ni čuli, a kamoli razumeli značenje reči portfolio.

Međutim, od tog perioda, pa do danas, mnogo toga se promenilo. Zanimanje potfolio menadžera je postalo veoma traženo, a polaganje ispita i dobijanje licence je postalo stvar prestiža, ali, pre svega, znanja, napornog rada i upornosti. Kao nagrada sledi odgovoran i dobro plaćen posao.

Portfolio menadžer je lice odgovorno za investiranje imovine fonda, primenu investicione strategije i svakodnevno upravljanje portfoliom. Portfolio menadžer je, zapravo, jedan od najvažnijih faktora, koji treba uzeti u obzir pri odabiru fonda. Iako je svaki dan u životu portfolio menadžera priča za sebe, jedno je sigurno, praćenje promena na finansijskom tržištu, zajedno sa svim važnim ekonomskim i političkim dešavanjima je neophodno.

Radni dan portfolio menadžera je prepun izazova, ali i stresnih situacija. Zauzvrat nudi mu se finansijska nagrada, ali i, što je mnogo važnije, zadovoljstvo dobro odrađenog posla, koje se kvantitativno prikazuje kroz transparentnu vrednost investicione jedinice.

Ukoliko ima sreće, neke stvari neće raditi sam. Podršku ima od portfolio analitičara koji su njihova desna ruka i čiji su zadatak različite analize hartija od vrednosti, kao i njihovih emitenata. Na bazi pomenutih analiza, ali i mnogih drugih informacija, portfolio menadžer donosi konačnu odluku o tome koje hartije od vrednosti će da kupi ili proda.

Za poslednjih nešto manje od godinu dana, kod nas je vladala prava jagma za portfolio menadžerima. Naročito su bili zainteresovani oni koji su imali nameru da osnivaju društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima. Koliko je bilo interesovanje za portfolio menadžerima, najbolje oslikava činjenica da su oni, koji su među prvima dobili licencu mogli da biraju između desetak ponuda.

Kako je broj portfolio menadžera rastao mnogo sporije nego što su se institucionalni investitori nadali, iskustva govore da je čak bilo dovoljno prijaviti se za polaganje ispita ili samo pripremna predavanja za polaganje ispita, pa da već imate nekoliko ponuda za posao. S obzirom da u Srbiji trenutno radi ili čeka na dozvolu za rad deset penzijskih fondova, čini se da je konačan broj društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima na vidiku.

Razvoj događaja je takav da sada na scenu stupaju, odnosno formiraju se investicioni fondovi. Za sada su samo dva investiciona fonda dobila dozvolu za rad i tu se tek očekuje velika tražnja za licenciranim portfolio menadžerima.

Ilustracije radi, u Hrvatskoj trenutno radi nešto manje od sto investicionih fondova. Imajući u vidu veći potencijal našeg tržišta, ali i zakonsku regulativu kojom je propisano da svaki fond ima barem jednog portfolio menadžera, nije teško zaključiti da je četrnaest, trenutno licenciranih portfolio menadžera više nego nedovoljno.

Ako pogledamo samo neke zemlje iz našeg okruženja, videćemo da, na primer, Hrvatska ima stotinak, a Crna Gora i BiH pedesetak portfolio menadžera. Iako ima dosta kandidata, koji se pripremaju za polaganje ispita, prethodno navedene brojke ukazuju na to da još uvek nije kasno da oni koji sebe vide u ovoj oblasti zavrnu rukave i krenu sa učenjem, pod uslovom da imaju najmanje tri godine radnog iskustva na poslovima sa hartijama od vrednosti, što je dodatni uslov za dobijanje licence.

Većina je mišljenja da je ispit za portfolio menadžera suviše obiman i zahtevan. Primedbe se stavljaju i na to što je kompletna literatura neophodna za pripremanje ispita na engleskom jeziku. Ipak, ako pažljivo sagledate obaveze i odgovornosti portfolio menadžera, sasvim je jasno da put do licence ne sme da bude nimalo lak i jednostavan.

Komentar

Srbijo – oslobodi ekonomski potencijal!

Prošle godine, kupovna moć građana Srbije bila je dva puta manja od kupovne moći građana Hrvatske, nešto manja od jedne trećine kupovne moći građana Slovenije, i manje od jedne četvrtine prosečnog građanina Evro-zone.

Komentar petak 29.06. 17:31 Komentara: 5

Budžet potiskuje ekonomske kontroverze

Čini se da se previše prostora daje kritici NIP-a koji deluje patuljasto (preko tri puta manji) spram rastućih izdvajanja za zarade iz budžeta (rast od čak 22%). Pored toga, niko da naglasi akutan problem interne budžetske kontrole gde debelo zaostajemo za susednim zemljama.

Komentar utorak 26.06. 10:12 Komentara: 8

Koliko ima kocke u berzanskoj igri?

Dani u kojima su berzanski gubici češća pojava od osmeha na licima investitora nanovo aktuelizuju pitanje sličnosti berze sa kockarskom igrom. I dok je veoma očito da je sreća preko potrebna i jednim i drugim igračima a da je količina strasti često podjednako intezivna, pravo pitanje je koliko suštinske sličnosti imaju ove dve društvene pojave. Verovali ili ne, kao malo stvari u ovoj zemlji, upravo samo od vas zavisi da li će berzanska trgovina sadržati primese kazina ili će imati veoma malo dodirnih tačaka.

Komentar četvrtak 31.05. 08:56 Komentara: 10

Izbegnuta katastrofa

U negativnom scenariju došlo bi do pada kreditnog rejtinga zemlje, poskupljivanja ino-kredita, povlačenja kapitala (koji, jednostavno, odlazi u druge zemlje) i rapidnog smanjivanja investicija. Ono što što sledi je, na prvi pogled, paradoksalno: pad uvoza, i to zato što nećemo imati čime da ga isfinansiramo. A kada pada uvoz repromaterijala i energije smanjuje se industrijska produkcija, izvoz, BDP i plate.

Komentar utorak 15.05. 09:37 Komentara: 21

Korekcija, pa šta?

Svega nekoliko vihornih dana na Beogradskoj berzi bilo je dovoljno da ispari optimizam investitora koji je bio glavna karakteristika domaćeg tržišta od početka godine. Činjenicu da je Beogradska berza postala efikasno tržište kapitala koje je u stanju da anticipira društveno politička kretanja i promtno reaguje na povećani rizik malo ko je shvatio kao pozitivnu i utešnu okolnost.

Komentar četvrtak 10.05. 11:07 Komentara: 14

Trice, kučine i još ponešto

Objava sada već većinskog vlasnika Putnika da će otkupiti i sve preostale akcije sigurno neće smiriti strasti u novostvorenom korporativnom skandalu koji je nova karika u nizu koju koju čine Apatinska pivara, Knjaz Miloš, Večernje novosti itd.

Komentar četvrtak 26.04. 09:55 Komentara: 6

Makroekonomska samodisciplina

U martu mesecu, Srbija je otplatila sve dugove prema MMF-u. Istoga dana, u svom izveštaju MMF napominje da makroekonomska politika u Srbiji treba da se fundamentalno preinači.

Komentar petak 13.04. 13:20 Komentara: 5
strana 1 od 2 idi na stranu