Kamate u rikverc!

Efektivne kamatne stope na bankarske kredite su visoke, posebno na kredite građanima. Očekujem da bi, u narednom periodu, one mogle da se smanje, ali to podrazumeva da kretanje kursa i cena bude u stabilnoj zoni. Takođe, banke moraju pasivne kamate da drže na razumnom nivou, a centralna banka da ublaži mere koje utiču na troškove određenog dela depozitnog potencijala.

Izvor: Novosti
Podeli

Ovako Ratko Banović, predsednik izvršnog odbora Univerzal banke procenjuje kretanje cene kredita u Srbiji, ističući da ovde ne misli na zajmove sa visokim stepenom rizika.

Koji su to krediti sa visokim stepenom rizika?

Ratko Banović: To su krediti koji se odobravaju uz nedovoljno obezbeđenje i uz nepovoljan stepen verovatnoće da budu naplaćeni. Pa, banke koje ih plasiraju pokrivaju rizik visokim efektivnim kamatnim stopama. Ja govorim o smanjenju aktivnih efektivnih kamatnih stopa na kredite koji se odobravaju u skladu sa važećim procedurama i principima bankarskog poslovanja.

Da li na srpskom bankarskom tržištu vlada konkurencija, ili ima "prećutnih dogovora" i kartela?

R. Banović: Konkurencije treba da bude, ali lojalne. A to je moguće ako su regulatorna tela jednaka prema svima. Tada su i banke jednake na tržištu prema klijentima. Ako nemate lojalnu konkurenciju, utakmica između banaka je neravnopravna.

Studentski krediti

Vaša banka isplaćuje studentske kredite, ali ih i naplaćuje od onih koji su diplomirali ili odustali od studiranja?

R. Banović: Studentski krediti su komisioni posao, koji banka obavlja za Ministarstvo prosvete, na bazi njihovih kriterijuma. Studenti koji završe fakultet, moraju Ministarstvo da obaveste o tome da bi se na vreme utvrdilo da li su oslobođeni vraćanja kredita.

Kakvu utakmicu igraju banke u Srbiji?

R. Banović: Sada ulazimo u jedan mirniji odnos. Regulatorna tela izgradila su korektan sistem nadzora, pa je utakmica mirnija i transparentnija. Mislim da se ne stvara nikakav monopol, niti kartel banaka.

Logično je da banke reaguju na nove mere koje im se ne sviđaju. Isto tako je logično i da Narodna banka Srbije mora da ostane čvrsta u svojim uverenjima i sprovođenju donetih mera.

Akcija Univerzal banke spadaju među najtrgovanije na Beogradskoj berzi?

R. Banović: Cene akcija Univerzal banke na berzi kontinuirano rastu. A, u poslednjih mesec dana imale su intenzivan rast, od preko 75 odsto. To je u poslednje vreme najveći rast cena akcija na berzi u tako kratkom periodu. Tržišna cena akcija veća je oko osam puta od minimalne vrednosti, a gotovo sedam puta u odnosu na knjigovodstvenu.

Šta je uslovilo povećanu tražnju?

R. Banović: Pre svega, uspešno poslovanje. Prošle godine banka je ostvarila zavidan rast, bilansna suma je udvostručena, a stopa prinosa na kapital visoka.

Objavili smo i dan isplate dividende, tako da će svaki vlasnik akcije u tom trenutku imati pravo na deo dobiti. Takođe, u petogodišnjoj strategiji razvoja predviđeno je da se banka znatno brže razvija u odnosu na bankarski sistem u celini. I, da u tom periodu, svoje učešće u bankarskom sistemu poveća za dva i po puta.

Sadašnja pozicija banke sigurno će obezbediti takvu dinamiku razvoja i rasta. Planirate li još neku emisiju akcija?

R. Banović: Ovako dinamičan razvoj i intenzivan rast zahteva prilagođavanje i održavanje učešća kapitala na optimalnom nivou u ukupnoj bilansnoj strukturi. Nije dobro kada je banka prekapitalizovana, a rizično je kada se pokazatelj adekvatnosti kapitala održava na istom ili nešto većem nivou od propisanog. Zbog toga će banka ove godine imati jednu emisiju akcija za koju se priprema prospekt i ostala potrebna dokumentacija, a postojeći akcionari koji se zateknu na dan donošenja odluke imaće pravo preče kupovine.

Ko su postojeći akcionari Univerzal banke?

R. Banović: Banka postoji 15 godina, spada u banke srednje veličine i ima više od 800 akcionara, uglavnom preduzeća. Pošto su prošle godine bile dve dokapitalizacije, imamo i oko 300 akcionara - građana.

Strateški partner?

R. Banović: Poslednjih godina postojao je interes stranih banaka i fondova da ulažu u akcije naše banke. Sada se vode ozbiljni razgovori sa nekoliko stranih partnera. Menadžment ima zadatak da realizuje zacrtani tempo razvoja, a akcionari će odlučiti da li će, i kada, odabrati najpovoljnijeg strateškog partnera. A, s obzirom da su naši akcionari poslovni ljudi, sa visokom poslovnom reputacijom, mislim da će umeti valjano da odaberu pravo vreme za to.

strana 1 od 3 idi na stranu