Nove licence za instruktore vožnje

Agencija za bezbednost saobraćaja počela je da izdaje dozvole za instruktore vožnje po novom sistemu obuke, jer su se nakon donošenja potrebnih podzakonskih akata stekli uslovi da započne taj proces.

Podeli

Agenciji mogu da se prijave svi zainteresovani koji ispunjavaju odgovarajuće uslove za izdavanje dozvole za instruktora vožnje. Da bi se prijavila, zainteresovana osoba treba da popuni i pošalje internet obrazac, Zahtev za izdavanje dozvole (licence) za instruktora vožnje, na sajtu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Pored toga potrebno je da poštom dostavi sledeću dokumentaciju: odštampan i popunjen obrazac Zahteva za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, koji takođe može da se preuzme sa sajta Agencije.

Zatim treba dostaviti dokaz o položenom ispitu za vozača instruktora ili dokaz o stečenoj školskoj diplomi za instruktora vožnje odgovarajuće kategorije i fotokopiju lekarskog uverenja o zdravstvenoj sposobnosti.

Uz to potrebno je priložiti dokaz da kandidat u poslednje četiri godine nije pravnosnažno osuđivan za sledeća krivična dela: teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja, dela iz grupe protiv života i tela, protiv službene dužnosti, kao i da se protiv njega ne vodi istraga za ta krivična dela odnosno da nije podignuta optužnica.

Potrebno je, takođe, dostaviti fotokopiju lične karte ili, ukoliko je na njoj čip, iščitanu ličnu kartu, fotokopiju vozačke dozvole, dve identične fotografije u boji (dimenzija 25x30mm) koje nisu starije od šest meseci i dokaz o uplati troškova za izdavanje dozvole za instruktora vožnje, po važećoj tarifi.

Zainteresovanima koji budu dostavili svu potrebnu dokumentaciju i koji ispunjavaju zakonom propisane uslove Agencija za bezbednost saobraćaja izdaće licencu za instruktora vožnje.

Izvor: B92, Tanjug

strana 1 od 6 idi na stranu