B92 Blackberry 10 aplikacija

B92 Blackberry 10 aplikacija
Preuzmite aplikaciju

O aplikaciji

Vesti, članci i komentari sa sajta B92, prilozi i emisije TV B92.

Pošaljite komentar, čitajte i kreirajte B92.net putem interfejsa prilagođenog Vašem BlackBerry 10 uređaju.

Mogućnosti

 • pregled sadržaja u obe orijentacije
 • slanje komentara
 • preporuke komentara
 • sortiranje komentara (hronološki, preporučeni, nepreporučeni)
 • pregled video sadržaja u člancima
 • deljenje (share) sadržaja
 • prilozi i emisije TV B92
 • active frames

Kako koristiti ovu aplikaciju?

 • Navigacija

  Navigacioni meni dobija se tapom na taster u donjem levom uglu i omogućava pristup svim sadržajima u okvitu aplikacije.

 • Sekcije i video

  Odaberite svoju omiljenu sekciju iz navigacionog menija ili pogledajte najnovije priloge i emisije TV B92.

 • Dodatne opcije za članak

  Pristupite meniju sa dodatnim opcijama pri čitanju članka tapom na taster u donjem desnom uglu.

 • Osvežite ili podelite članak

  Dodatne opcije u vezi sa člankom omogućavaju osvežavanje ili deljenje članka. Deljenje je moguće preko svih naloga koje ste povezali sa svojim telefonom.

 • Active frames

  Pratite najvažnije događaje i kada ne koristite aplikaciju. Kartica sa B92 aplikacijom na listi pokrenutih aplikacija prikazuje 5 najvažnijih vesti.