Izloženost buci vodi ka infarktu

Hronična izloženost buci u velikom procentu povećava rizik od akutnog infarkta srca, tvrdi dr Stefan Vilih sa kolegama iz Univerzitetskog medicinskog centra u Berlinu.

Do ovog zaključka stručnjaci su došli na osnovu opsežnog višegodišnjeg istraživanja kojim je obuhvaćeno 4.115 pacijenata.

Svi pacijenti su primljeni za tri godine u njihov medicinski centar sa znacima akutnog infarkta srca.

Da bi saznali koliko je na pojavu infarkta, kao faktor rizika uticala i buka, napravili su upitnike na koje su pacijenti odgovarali.

Dobijeni odgovori pokazali su da su polovina žena i 30 odsto muškaraca bili konstantno izloženi buci, što je uticalo da dođe do ovog teškog oboljenja.

Stručnjaci su na izlečenim pacijentima dokazali da hronična buka dovodi do stresnih reakcija.

U takvoj situaciji dolazi do skoka krvnog pritiska i promene vrednosti lipida, odnosno masti u krvi.

Sve te neuobičajene promene dovode do ubrzanog nastanka koronarne bolesti srca, koja predstavlja osnov za pojavu infarkta.

Foto: www.freedigitalphotos.net