Hoću da znam - 14.09.2012.Gosti: Borka Pavićević, direktorka Centra za kulturnu dekontaminaciju i Slobodan Antonić, Nove srpske političke misli.