Beogradska mumija konačno našla smeštajPosle 124 godine boravka u Srbiji beogradska mumija konačno je smeštena na odgovarajući način. Filozofski fakultet i Narodni muzej, uz pomoć grada Beograda, uspeli su da obezbede novac za komoru za mumiju.