Reakcija:Život Srba na KosovuEmisija "Reakcija" o životu Srba na Kosovu.Kakvi sve problemi muče i sa čime se sve suočavaju Srbi sa Kosova i povratnici na Kosovo.Ukrštena su mišljenja o životu Srba na Kosovu i kakva je budućnost manjina u zavisnosti od rešenja budućeg statusa.