Izbor ne umanjuje nezavisnost NBS



Posle rebalansa pred poslanicima je izbor viceguvernera. Prva žena Centralne banke kao argument da prelodženi kandidati da treba da budu izabrani navodi da su svi zaposleni u Narodnoj banci u kojoj rade dugi niz godina.