Izbor ne umanjuje nezavisnost NBSPosle rebalansa pred poslanicima je izbor viceguvernera. Prva žena Centralne banke kao argument da prelodženi kandidati da treba da budu izabrani navodi da su svi zaposleni u Narodnoj banci u kojoj rade dugi niz godina.