Stanje nacije - 15.06.2010.Da li će građani Srbije imati neposredne koristi odratifikacije Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa EU?Učestvuju: Borislav Borović, Nova Srbija i Laslo Varga, predsednik odbora za Evropske integracije Skupštine Srbije.