TV program / Program preko interneta
05:50 Crtani filmovi (R)
07:30 Dobra zemlja (R)
09:30 Top Šop
09:45 Crtani filmovi
12:00 Telešop
14:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca (R)
14:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca (R)
15:00 Galileo (R)
16:00 Vesti
17:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca
17:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca
18:00 Galileo
19:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud, zbunjen, normalan
20:00 Vesti
21:00 24 minuta sa Zoranom Kesićem
22:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Tropska oluja
00:05 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud, zbunjen, normalan (R)
01:05 TV Čorba
01:35 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Vice na B92 (R)
02:35 Ovaj program nije prikladan za mladje od 16 godina Film Film: Ljudi mačke
04:35 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Tropska oluja (R)