TV program / Program preko interneta
05:55 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Spartak – Rat prokletih (R)
06:50 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca (R)
07:10 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca (R)
07:45 Crtani filmovi (R)
09:00 Top Šop
09:30 Crtani filmovi
12:10 Nakit TV
14:00 Top Šop
14:15 Crtani filmovi
15:00 Galileo (R)
16:00 Vesti
17:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud, zbunjen, normalan (R)
18:00 Galileo
19:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Lud, zbunjen, normalan
20:00 Vesti
21:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Astronautova žena
23:15 TV Čorba
23:50 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Spartak – Rat prokletih
01:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca
01:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva i po muškarca
01:55 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Astronautova žena (R)
03:40 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Supermen 4: Potraga za mirom
05:05 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Spartak – Rat prokletih (R)