TV program / Program preko interneta
08:20 Dobra zemlja B92
09:30 Top Šop
09:45 Crtani filmovi
12:25 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca (R)
14:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca
14:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca
15:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Kud puklo da puklo
16:00 Vesti
17:00 Galileo (R)
18:00 TV Čorba (R)
18:30 Galileo
19:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Život prema Džimu (R)
20:00 Vesti
20:30 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Život prema Džimu
21:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Patriota
22:50 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Film Film: Dobar čovek (R)
00:40 TV Čorba
01:15 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca
01:35 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Dva I po muškarca
02:00 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Revolucija (R)
02:45 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Revolucija
03:30 Vesti B92 (R)
04:05 Ovaj program nije prikladan za mladje od 12 godina Serija Serija: Kud puklo da puklo (R)