Marš na Drinu

utorak 28. jun u 21

Iz blata i kaljuge do prve pobede saveznika u Prvom svetskom ratu.

Marš na Drinu

Radnja filma zasnovana je na istorijskom događaju, Cerskoj bici - iz 1914. godine.Ipak, film nije hronika bitke već prati dejstva jedne artiljerijske baterije Kombinovane divizije i duhovna stanja njenih vojnika koji potiču iz različitih slojeva srpskog društva sa početka 20. veka.

Film počinje objavljivanjem opšte mobilizacije u Srbiji. Artiljeriski stariji vodnik Veca, koji dolazi iz bogate bankarske porodice, raspoređen je u artiljerijskoj bateriji. U prošlom ratu, bio je član jedne komisije, koja je nabavljala topove. Njegova porodica i sada želi da ga postavi u tu komisiju, ali on želi da se priključi bateriji i krene u ’pravi’ rat.

Artiljerijska baterija, zajedno sa Veco, se spremila za pokret. Nalaze se u Aranđelovcu, dok njihovi komandanti imaju sastanak. Na sastanku, pešadijski major Kursula, iznosi svoje mišljenje o tome, da će glavni napad Austro-Ugarska na Srbiju izvršiti preko reke Drine, a ne preko reke Save, kako je bilo očekivano....

MARŠ NA DRINU, 1964.
Žanr: ratni

Uloge: Nikola Jovanović, Aleksandar Gavrić, Ljuba Tadić, Dragomir Gidra Bojanić Režija: Živorad Žika Mitrović

link za dalje