Puno ime i prezime Nicholas Monroe
Država Sjedinjene Američke Države