Puno ime i prezime Jean-julien Rojer
Država Holandija