Puno ime i prezime Nikol Gibs
Država Sjedinjene Američke Države