Puno ime i prezime Jaroslava Švedova
Država Kazahstan