Puno ime i prezime Denisa Aljertova
Država Češka Republika