Puno ime i prezime Viktorija Duval
Država Sjedinjene Američke Države