Puno ime i prezime Samanta Kroford
Država Sjedinjene Američke Države