Puno ime i prezime Katerina Sinijakova
Država Češka Republika