Puno ime i prezime Koko Vandevejg
Država Sjedinjene Američke Države