Puno ime i prezime Klara Kukalova
Država Češka Republika