Puno ime i prezime Kristina Mekhejl
Država Sjedinjene Američke Države