Puno ime i prezime Danijela Hantuhova
Država Slovačka