Puno ime i prezime Katerina Bondarenko
Država Ukrajina