Puno ime i prezime Julija Putinceva
Država Kazahstan