Puno ime i prezime Džejms Dakvort
Država Australija