Puno ime i prezime Noa Rubin
Država Sjedinjene Američke Države