Puno ime i prezime Uršula Radvanjska
Država Poljska