Naslovna strana

 


16.04.2003.

Zahtev za pokretanje postupka razrešenja članova Saveta republičke radio-difuzne agencije

Poštovani,

U vezi sa izborom g. Nenada Cekića i g. Vladimira Cvetkovića za članove Saveta Radio-difuzne agencije, na predlog Vlade Republike Srbije, odnosno Narodne skupštine Republike Srbije, želimo da Vas upozorimo da je u postupku njihovog izbora narušena procedura predviđena Zakonom o radio-difuziji ("Službeni glasnik RS", br. 42/2002), a da u slučaju g. Cekića postoje i okolnosti koje ukazuju da bi njegovo članstvo u Savetu moglo dovesti do sukoba interesa.

Pre svega, gospoda Cekić i Cvetković izabrani su suprotno odredbi člana 24. stav 12. Zakona o radiodifuziji, koji izričito predviđa da će Skupština, najmanje 30 dana pre odlučivanja o izboru članova Saveta, na pogodan način, javno objaviti sve važeće liste kandidata koje su ovlašćeni predlagači podneli, sa osnovnim biografskim podacima predloženih kandidata. Naime, za razliku od svih ostalih članova Saveta, prilikom čijeg izbora je navedena Zakonska obaveza ispoštovana, kandidatura g. Cekića objavljena je tek 8. aprila 2003. godine, dakle samo tri dana pre njegovog izbora, dok je kandidatura g. Cvetkovića objavljena tek na sam dan izbora članova Saveta, 11. aprila 2003. godine.

Navedenom povredom postupka izbegnuta je javnost u postupku kandidovanja i narodni poslanici onemogućeni da steknu potpuni i jednaki uvid u sposobnosti svakog od predloženih kandidata za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije.

Pored navedenog, po stanju u registru preduzeća Trgovinskog suda u Beogradu (a koji je javna knjiga merodavna za upis podataka o preduzećima i ovlašćenim licima – direktorima), br. reg. uloška 1-33380-00, preduzeća Univerzitetski radio “Indeks” d.o.o. Beograd, Jove Ilića 165, sa 8. aprilom 2003. godine, dakle sa danom kandidovanja g. Cekića, on je vršilac dužnosti direktora navedenog preduzeća koje se bavi delatnošću proizvodnje i emitovanja radio programa.

Položaj g. Cekića u preduzeću Univerzitetski radio "Indeks" sasvim očigledno i nesumnjivo dovodi do sukoba interesa, što je osnov za nespojivost sa funkcijom člana Saveta u smislu odredbe čl. 25. stav 1. tč. 4 Zakona o radiodifuziji, jer g. Cekić nije samo novinar, honorarni saradnik ili običan zaposleni, već je rukovodilac medijskom preduzeću, koje sutra kod istog tog Saveta može konkurisati za dobijanje dozvola za emitovanje programa.

Takođe, g. Cekić je kao dugogodišnji vodeći čovek Radio "Indeksa" u javnosti personifikacija te medijske kuće, a i u svojim brojnim javnim nastupima je upravo kao vodeći čovek Radio "Indeksa" zauzimao izričit i nepomirljiv stav po pitanju određenih svojih konkurenata na medijskoj sceni Srbije, što objektivno dovodi u pitanje njegovu sposobnost da sada sa punom nepristrasnošću i odgovornošću vrši funkciju člana Saveta.

Stoga smatramo da je potrebno, radi zaštite integriteta Saveta Radio-difuzne agencije, posebno imajući u vidu brojne i odgovorne nadležnosti tog tela čija afirmacija rada tek predstoji, i iz razloga gore navedenih povreda postupka u izboru njegovih članova, pokrenuti Zakonom o radio-difuziji predviđeni postupak razrešenja članova Saveta, g. Nenada Cekića i g. Vladimira Cvetkovića, te po njihovom razrešenju ponoviti postupak kandidovanja i u istom ispoštovati zakonske odredbe o javnom objavljivanju lista kandidata radi potpunog sticanja uvida u njihove sposobnosti za obavljanje poslova iz nadležnosti Saveta Radio-difuzne agencije.

Za Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS):
Milica Lučič – Čavić
predsednik

Za Spektar:
Slavica Nikolić – Čorbić
predsednik

Za Asocijaciju nezavisnih elektronskih medija (ANEM):
Veran Matić
predsednik

Naslovna strana specijala

Vesti

Hronologija prethodnih događaja

B92 o saopątenju Nenada Cekića i Vladimira Cvetkovića

 


DOKUMENTI

Položaj medija u Srbiji, maj 2003.

Zahtev za pokretanje postupka razreąnja članova Saveta republičke radio-difuzne agencije.

Tekst Zakona o radiodifuziji - Word Zip 80Kb

B92 Specijal: Zakon o radio difuziji

 


ANALIZE

Jovanka Matić: Vlast nije ispunila obećanja

Ljubiša Rajić: Kolibri za obmanute diplomate

Srećko Mihajlović: Zasto je bitka protiv javnosti - unapred izgubljena bitka

Milica Lučić-Čavić: Mediji nisu sputani u vanrednom stanju

Nije bitan zakon?

 


FORUM

Frajumut Duve za reizbor članova Saveta za radiodifuziju

CPJ zabrinut zbog pritiska vlasti na stampu

Protestno pismo Johana Frica, direktora Međunarodnog novinarskog instituta

RBG: Ponoviti izbor članova

Masari: Na ąto legitimniji način izabrati Savet za radiodifuziju

ANEM za novi postupak izbora radiodifuznog Saveta

NVO: Nema zamene za Zakon

Javno mnenje: Vlast pritiska medije

IFJ: Doveden u pitanje integritet Zakona o radio-difuziji

De Hop Šefer: Zakon se nikada i nigde ne sme kršiti

Blankert: zahtev tri novinarske asocijacije zabrinjava

Andrić: uskoro zaokruživanje zakona iz medijske sfere

Zink: važno je da je učinjen prvi korak, kontroverze su razumljive

Milivojević: članica Saveta za radio-difuziju s najkraćim mandatom u istoriji evropskih regulatornih tela

Veljanovski: Tu ima i namernog loąeg uticaja jednog broja ljudi iz krugova vlast

Lučić-Čavić: Ogorčeni smo ąto kandidat profesionalnih udruľenja, jedan od najvećih medijskih stručnjaka, neće sedeti u Savetu.

Matić: Ovo nije samo pitanje naąe profesije, to je problem celog druątva

Dimitrijević: Ako moľe postojati javni interes iznad zakona, vratili smo se u staljinistička vremena

Radulović: Princip kojim su se predlagači rukovodili nije dobar

Lučić-Čavić: Moglo da se pričeka joą mesec dana da se izaberu ljudi kako zakon nalaľe

Misirkić: dodatni troškovi zbog kašnjenja Zakona o radio-difuziji

Vodinelić: nepotreban teret produžava početak rada Saveta

Milenković: Skupština Srbije je prekršila Zakon o radiodifuziji

Masari: OEBS svestan da nije ispoštovana zakonska procedura

Tejlor: nije poštovana zakonska procedura

Bečejić: povodom pretnji Gordani Suši, urednici VINa

Petrović: o medijima u Srbiji

 


[komentari čitalaca]


Click Here!

© 2003, B92