Naslovna strana

Click Here!

naslovna vesti reakcije analize hronologija
predlog Zakona o radiodifuziji usvojena verzija Zakona o radiodifuziji - Word Zip 80Kb


HRONOLOGIJA


Projekat je radjen u okviru Zajednicke inicijative Saveta Evrope i Evropske komisije za pomoc SRJ u izmeni medijskih propisa koja je trajala od aprila 2001. do 15. juna 2002. godine

Novembar 2000. godine - oformljena je radna grupa Medija centra za izradu medijskih propisa: rad otpoceo izradom Nacrta Zakona o radio-difuziji jer je ocenjeno da taj problem treba najhitnije resiti;

Februar 2001. godine - pri Saveznom ministarstvu za telekomunikacije oformljena Radna grupa za izradu Zakona o radio-difuziji uz obecanje da ce Zakon biti usvojen do juna 2001. godine. Nezavisne radio i TV stanice pristaju na moratorijum verujuci u to da ce on kratko trajati - do juna 2001. godine;

Mart 2001. godine - izradjena prva radna verzija Nacrta, u radu ucestvovali i predstavnici Sekretarijata za informisanje AP Vojvodine;

April 2001. godine - eksperti Saveta Evrope ucestvuju u javnoj raspravi;

Maj - avgust 2001. godine - Rad na poboljsanju teksta u skladu sa primedbama iz zemlje i primedbama eksperata Saveta Evrope i Evropske komisije;
u rad su ukljuceni i eksperti OSCE-a;

Jun 2001. godine - nova poseta eksperata Saveznoj vladi;

Avgust 2001. godine - cetvrta verzija Nacrta predata Vladi Srbije;

Avgust 2001- decembar 2001. godine - Vlada nista ne radi u vezi sa dostavljenim nacrtom;

Oktobar 2001. godine - nova poseta eksperata Saveta Evrope;

Decembar 2001. godine - Vlada Srbije radi na Predlogu Nacrta, sto traje do januara 2002. godine, posle cega opet nastaje zastoj;

April 2002. godine - Vlada Srbije obnavlja rad na Nacrtu i konacno ga usvaja kao predlog koji upucuje na hitno razmatranje Skupstini;

Kraj juna 2002. godine - Predlog je na dnevnom redu Skupstine;
Neposredno posle toga Vlada skida iz procedure zahtev da se raspravlja po hitnom postupku i time skracuje period za dostavljanje amandmana na 28. jun;

Jul 2002. godine - Vlada povlaci predlog zakona.
O najvecem delu amandmana koji su se pojavili posto je Vlada poslala Nacrt u hitnu proceduru moglo je biti raspravljano sa radnom grupom i ekspertima u javnoj diskusiji. Ulaganje amandmana moze se tumaciti kao pokusaj opstrukcije jer, po tvrdnjama eksperata Saveta Evrope, Evropske komisije i OSCE-a koji su ucestovali u pravljenju Nacrta, Zakon bi bio nedemokratski ako bi u najvaznijim segmentima bio izmenjen.
Svaki put kada je dolazila ekspertska misija Saveta Evrope pozivani su i predstavnici poslanickih klubova i politickih stranaka zaduzeni za informisanje kako bi ucestvovali u javnoj raspravi. Uglavnom ih je bilo veoma malo u diskusiji. Veliki broj korekcija koje je predlagala Vlada usvajan je (npr. prvobitni predlog Radne grupe bio je da nezavisno regulatorno telo treba da ima 9 clanova; na predlog Vlade posle cetvrte verzije Nacrta taj broj je povecan na 15, a sada Vlada smatra da je to mnogo i da je potrebno 9 clanova).
Skupstina Srbije pocela je 9. jula raspravu o amandmanima na Predlog zakona o radiodifuziji. Na predlozeni zakon podneto je oko 150 amandmana. Poslanici su odlucili da zapocnu raspravu o amandmanima iako se o njima jos nije izjasnio skupstinski Odbor za kulturu i informisanje. Odbor je inace odbio predlog Asocijacije nezavisnih elektronskih medija da se Skupstina Srbije odrekne prava da predlozi clana saveta agencije za radiofiziju u korist medijskih udruzenja.

naslovna vesti reakcije analize hronologija
predlog Zakona o radiodifuziji usvojena verzija Zakona o radiodifuziji - Word Zip 80Kb


© 2001, B92