Click Here!

naslovna vesti reakcije analize hronologija
predlog Zakona o radiodifuziji usvojena verzija Zakona o radiodifuziji - Word Zip 80Kb


ZAKON O RADIODIFUZIJI - NAJZAD

Gotovo dve godine bilo je potrebno da se Predlog zakona o radiodifuziji nadje pred poslanicima Skupstine Srbije i najzad 18. jula, bude usvojen. Nakon dugotrajne izrade nacrta zakona i javne rasprave, Vlada pocetkom jula vraca nacrt na doradu. Koplja se lome oko predlozenenog petnaestoclanog sastava saveta radiodifuzne agencije, koja kao nezavisna organizacija obavlja javna ovlascenja u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu njega. Tek izmenom ovog clana deveta verzija odlazi u Skupstinu Srbije sa predlogom da savet broji devet clanova, od kojih cetiri bira civilni sektor. Vecina strukovnih udruzenja i organizacija usprotivila se ovome smatrajuci da se takvim resenjem narusava nezavisnost agencije i vlast direktno mesa u oblast radiodifuzije. Narodni poslanici 10. jula poceli su raspravu o Predlogu zakona, a prvog dana odbijen je amandman ANEM-a po kom bi se drzava odrekla imenovanja devetog clana. Dan kasnije strukovna udruzenja apeluju da se i ovakav predlog zakona najzad usvoji, jer je pored dobrih resenja koje donosi, on strateski zakon koji pravno zaokruzuje medijsku sferu. Najzad, 18. jula poslanici Narodne skupstine Srbije izglasavaju desetu verziju predloga zakona o radiodifuziji. Time je zavrsena dugotrajna borba za jedan sistemski zakon. Sada sledi mozda jos tezi posao, njegove dosledne primene.

VESTI
  Skupstina usvojila Zakon o radiodifuziji
  Nastavljena rasprava o amandmanima
  Nacrt zakona stigao u Skupstinu
  Odbor odbio amandman ANEM-a
  Korac na strani medija
  Zakazano zasedanje posveceno radiodifuziji
  Vlada uputila nacrt Skupstini Srbije
  Velja Ilic: Ne mozemo dozvoliti da neko iz EU diktira ko ce nam voditi medije
  Vlada povukla Predlog zakona o radiodifuziji
  Djelic najavio skoro usvajanje zakona o radiodifuziji

 

REAKCIJE
  NUNS pozvao na usvajanje Predlog zakona o radiodifuziji
  Vlada u senci protiv predloga zakona
  Susedi se vec prilagodili Evropi
  NUNS protiv izmena u predlogu zakona
  ANEM protiv preteranog uticaja drzave na savet
  Prerano za konstatacije
  Najozbiljniji udarac demokratizaciji medija
  Peter Sider: Zakon sto pre
  Vlada nespremna za istinsku demokratizaciju
  Protiv povlacenja nacrta iz procedure

 

ANALIZE
  Zakon je ulaznica u Savet Evrope
  OEBS zabrinut zbog problema oko donosenja zakona

 

naslovna vesti reakcije analize hronologija
predlog Zakona o radio difuziji usvojena verzija Zakona o radio difuziji - Word Zip 80Kb


1995 - 2023 , B92