Naslovna strana


Poruka Antonia Maria Koste izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala

“Narkotici: lečenje deluje”

Postoji uopštena zabluda “jednom narkoman, zauvek narkoman”. Ovaj stav i žig koji nose zloupotreba narkotika i zavisnost sprečava društvo da bude proaktivno u ispunjavanju potreba i lečenju zavisnika od narkotika. U suštini, lečenje zavisnosti od narkotika je efikasno i može imati drastičan uticaj na pojedince, porodice i društvo.

Zato je ovogodišnja poruka povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe narkotika i nezakonite trgovine jednostavna i jasna: “Narkotici: lečenje deluje”. Ovom porukom Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala (UNODC ) želi da umanji žig koji sobom nosi zloupotreba narkotika i da istakne činjenicu da se zavisnici mogu uspešno lečiti i imati produktivan život.

Nema sumnje da postoji potreba za lečenjem. UNODC ove godine izdaje Svetski izveštaj o zloupotrebi narkotika. U tom izveštaju se procenjuje da ukupan broj korisnika narkotika iznosi oko 185 miliona, što je oko 3% svetske populacije ili 4,7% populacije od 15 do 64 godina starosti. Podaci potvrđuju da je kanabis (hašiš) supstanca koja se najviše koristi (skoro 150 miliona ljudi), zatim slede stimulanti iz grupe amfetamina (oko 38 miliona ljudi). U smislu uticaja na zdravlje ljudi, na osnovu traženih medicinskih usluga, opijati ostaju najozbiljniji problem na svetu.

“Narkotici: lečenje deluje” je zaista dvostruka poruka – to je obećanje da će pomoć biti pružena i nada u bolju budućnost korisnika narkotika i njihovih porodica, i garancija dugoročne koristi za društvo.

Obećanje da će pomoć biti pružena je realno, pošto je podržano naučnim saznanjima sakupljenim kroz sistematska istraživanja u periodu od 40 godina. U toku procesa razvoja kampanje čiji je moto “Narkotici: lečenje deluje”, UNODC je dobio mnogobrojne priče od ljudi koji su za sobom ostavili život zavisnika od narkotika i započeli ili nastavili sa produktivnim životom, postali su savesni roditelji, našli su smisao života za koji nisu ni sanjali da postoji.

Programi lečenja zavisnosti od narkotika takođe oslobađaju društvo od najrazornijih bolesti današnjice – kriminala, prenosa zaraznih bolesti, gubitka produktivnosti i od poremećaja u porodici i društvu. Mnoga istraživanja i potvrđeno kliničko iskustvo su dokazali da je lečenje korisnika narkotika efikasno u naporu da se zavisnik uzdrži od daljeg korišćenja narkotika, u sprečavanju širenja HIV/SIDE, u poboljšanju života ljudi i povećanju njihovog doprinosa društvu.

Studije su pokazale da se lečenjem može smanjiti stopa kriminaliteta do 80% i umanjiti broj poseta bolnicama za 30-50%. Na osnovu podataka Kancelarije SAD za nacionalnu politiku kontrole narkotika, verovatnoća da će intravenozni korisnici narkotika koji se ne leče oboleti od HIV-a je šest puta veća od onih koji započnu i ostanu na lečenju.

Uz to, lečenje i rehabilitacija zavisnika od narkotika je najjevtinija alternativa. U zavisnosti od modaliteta, procenjeno je da novac utrošen godišnje po osobi za lečenje čini od 1/15 do 1/3 troškova koji bi država snosila ukoliko bi taj korisnik narkotika bio u zatvoru ili ukoliko se ne bi lečio.

Za svaki dolar uložen u lečenje, trošak koji društvo snosi zbog kriminala zbog narkotika se smanjuje za 4-7 US dolara. Ako se tome doda i ušteda u oblasti zdravstvene zaštite, ukupna ušteda premašuje troškove u odnosu 12:1.

Lečenje zavisnosti od narkotika deluje najbolje ukoliko je neprekidno, uz upotrebu odgovarajuće kombinacije farmakoloških i psiho-socijalnih terapija u određenom vremenskom periodu – i uzimajući u obzor da svaka osoba ima različite potrebe. Najefikasnije lečenje zavisnika od narkotika podrazumeva lečenje u ranoj fazi, uključujući porodicu i zajednicu, kao i rad sa poslodavcima i krivičnim sudom kako bi se pomoglo zavisniku da postane potpuno aktivan i integrisan član društva.

Lečenje deluje, ali ima puno stvari koje možemo poboljšati. Čak i u najboljim uslovima, samo polovina odraslih kojima je porebno lečenje zapravo budu lečeni. Taj procenat je mnogo gori kod adolescenata – u nekim zemljama samo 20% mladih ode na lečenje.

Moramo imati realna očekivanja u vezi sa rezultatima lečenja. Lečenje zavisnosti od narkotika je dug proces, baš kao i lečenje bilo koje druge hronične bolesti, dijabetesa ili povišenog krvnog pritiska na primer. Lečenje neće trajno ukloniti osnovne uzroke zavisnosti, ali dokle god je dugoročno, uz podršku i stalno praćenje, može se umanjiti jačina simptoma i poboljšati fukcije osobe – što je maksimum koji možemo očekivati od lečenja bilo koje hronične bolesti. Moramo takođe promovisati standarde u oblasti kvaliteta i profesionalnu obuku za lečenje zavisnosti od narkotika, baš kao što to činimo u drugim oblastima zdravstvene zaštite.

Najbolje je sprečiti korišćenje i zloupotrebu narkotika pre nego što se to desi. Iako je to važan cilj, činjenica je da postoje oni koji koriste narkotike i njima je potrebna pomoć i pažnja. Ulaganje u lečenje je pozitivan i efikasan način da se povrati dostojanstvo korisnicima narkotika kako bi oni postali korisni članovi društva.

  

Šta je lečenje bolesti zavisnosti ?

Šta doprinosi uspehu u lečenju bolesti zavisnosti?

Poruka Kofija Anana, Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija

Poruka od gospodina Antonia Maria Koste, izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala

 

 

© 1995 - 2018 , B92