Naslovna strana


Poruka Kofija Anana, Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija

“Narkotici: lečenje deluje”

Jedna od najštetnijih zabluda u vezi sa korišćenjem narkotika jeste verovanje da je to nerešiv problem. Istina je da lečenje od zloupotrebe narkotika može biti delotvorno i da se lečenjem može povratiti duh i dostojanstvo osobe. Ove godine je povodom Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe narkotika i nezakonite trgovine izabran moto “Narkotici: lečenje deluje”, a cilj je da se ispravi ova zabluda i prenesu činjenice o lečenju osoba sa problemom zloupotrebe narkotika. Činjenice su zasnovane na najnovijim i najpouzdanijim podacima i istraživanjima.

Problem zloupotrebe narkotika utiče direktno na milione ljudi širom sveta – na zavisnike kao i na njihove porodice. Njihovi životi su poremećeni, njihovo zdravlje ugroženo, obrazovanje prekinuto, posao izgubljen, porodice rasturene. Osobe sa problemom zloupotrebe narkotika, njihove porodice i prijatelji moraju znati da postoji izlaz iz te situacije, da je dostupna pomoć na različite načine u zavisnosti od potreba i situacije u kojoj se nalazi svaki pojedinac.

Danas bolje shvatamo mehanizam zavisnosti od narkotika. Znamo da je zavisnost hronična i u mnogim slučajevima je to poremećaj koji se ponavlja. Znamo da kao u mnogim drugim hroničnim poremećajima postoje efikasne intervencije koje mogu da pomognu ugroženim osobama da započnu produktivan život, da umanje fizičke i psihičke zdravstvene probleme, da poboljšaju porodične odnose, povrate i održe starateljstvo nad decom, i da pronađu bolje mesto za stanovanje kao i posao. Takođe znamo da se lečenjem osoba sa problemom zloupotrebe narkotika pomaže zajednicama, jer se smanjuje procenat kriminalnih aktivnosti i rizik od prenosa zaraznih bolesti putem krvi, naročito HIV/SIDE, a samim tim, zajednica ima koristi od zdravijih i produktivnijih pojedinaca i njihovih porodica koji su bolje integrisani u društvo.

Stvaraoci politike moraju imati u vidu da je lečenje isplativ način rešavanja ne samo zdravstvenih i socijalnih posledica zloupotrebe narkotika, već i način da se umanje troškovi za medicinsku negu, socijalnu zaštitu i intervencije krivičnog pravosuđa. Kancelarija Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala na svom veb-sajtu www.unodc.org na razne načine i jasno objašnjava činjenice o lečenju od zloupotrebe narkotika.

Danas, na Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe narkotika, pozivam sve da pregledaju u uzmu u obzir jake dokaze u korist lečenja i efikasnost lečenja od zloupotrebe narkotika. Kada je lečenje uspešno, svima je bolje.

  

Šta je lečenje bolesti zavisnosti ?

Šta doprinosi uspehu u lečenju bolesti zavisnosti?

Poruka Kofija Anana, Generalnog sekretara Ujedinjenih nacija

Poruka od gospodina Antonia Maria Koste, izvršnog direktora Kancelarije Ujedinjenih nacija za borbu protiv narkotika i kriminala

 

 

© 1995 - 2018 , B92