Nagrada

Zoran Mamula

Emilija Lilić, Veran Matić i Dušan Radulović

Nagrada "Zoran Mamula"


Radio-televizija B92 ustanovila je godišnju nagradu "Zoran Mamula" koja će se dodeljivati za posebna dostignuća u radio novinarstvu.

Ove godine nagrada je dodeljena prvi put i to radio novinaru koji je, po mišljenju žirija, najbolje odgovorio zahtevima jedne od tri radijske forme: reportaže, izveštaja ili intervjua.

Nagrada “Zoran Mamula” svečano je uručena 21. decembra 2002. godine u 12 sati u Medija centru.

Članovi žirija koji ove godine dodeljuje nagradu su Svetlana Lukić, novinar Radija B92, Veran Matić, glavni i odgovorni urednik RTV B92, Dušan Mašić, medijski konsultant IREX-a, Dušan Radulović, glavni i odgovorni urednik Prvog programa Radio Beograda, i Mitko Jakovlevski, koordinator ANEM-ovog trening centra.

Na konkursu je učestvovalo 20 novinara sa ukupno 28 radova, od toga 15 reportaža, 6 izveštaja, 5 intervjua i 2 rada iz drugih radijskih formi. 

Prvi dobitnik nagrade ''Zoran Mamula'' je novinarka Emilija Lilić za reportažu “Ove boje nisu moje” koja je emitovana u novembru 2002. na Radio Pirotu i na radiju Slobodna Evropa. Nagradu je uručio Veran Matić, gl.i odg. urednik RTV B92.

Emilija Lilić, diplomirani filolog, odgovorni urednik Radio Pirota

Diplomirala je na Filološkom fakultetu u Beogradu, na Odseku za jugoslovenske književnosti i srpskohrvatski jezik. Diplomski rad o Andrićevim "Znakovima pored puta" i "Sveskama" izabran je za najbolji diplomski rad l992. godine. Poslediplomac je na matičnom fakultetu.Radila je kao profesor  srpskog jezika i književnosti u Ekonomskoj  školi u Pirotu, a zatim je izvesno vreme uređivala i vodila četiri izuzetno slušane emisije na radiju Omladinskog saveta (OSA). Od 1994. godine radi u Radio Pirotu, u redakciji informativnog programa i prati kulturu. Pre imenovanja za glavnog urednika Radio Pirota, godinu dana je bila zamenik glavnog i odgovornog urednika Radio Pirota.Izvesno vreme je bila  dopisnik Radija B92, a više od dve godine dopisnik je radija Slobodna Evropa.