Naslovna strana

Click Here!

Okrugli sto povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Beograd, 10. decembra - Smenom prethodnog režima u Srbiji došlo je do pomaka u oblasti poštovanja ljudskih prava i sloboda u republici, ocenili su učesnici okruglog stola "Uloga političara i medija u promociji ljudskih prava Srbiji", preneo je Fonet.

Šef misije Visokog komesarijara UN za ljudska prava u Srbiji Ričard Toul istakao je da postiji određen pomak napravljen u funkcionisanju sudstva, policije i oružanih snaga, kao i u poštovanju manjinskih prava.

Toul je naglasio da su napravljeni i prvi koraci u izručivanju osoba optuženih za ratne zločine, kao i zaštita i povratak izbeglih i raseljenih lica.

On je istakao da politička nesigurnost u Srbiji u mnogome usporava reforme i izrazio nadu da će nakon usvajanja Ustavne povelje bubuće državne zajednice biti doneti novi zakoni vezani za pravosuđe i kontrolu oružanih snaga.

Toul je naglasio da je posebno važno boriti se protiv kriminala i pronaći počinioce mnogih zločina koji su počinjeni u Srbiji i da se prekine sa njihovom zaštitom.

Potpredsednik republičke vlade Nebojša Čović je istakao da "nema kalkulacije i kompromisa" u poštovanju ljudskih prava i vlast se mora suočiti sa svim problemima vezanim za tu tematiku.

Čović je istakao da se "među nama nalaze ljudi koji su počinili ratne zločine" i da se moraju pronaći odgovorni za masovne grobnice u Batajnici i Petrovom selu.

Izvršni direktor Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić rekla je da se moraju utvrditi lica odgovorna za kršenje ljudskih prava u prošlosti, ocenivši da je to bitno zbog uspostavljanje vladavine prava u zemlji.

Okrugli sto je organizovan povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

 

SADRŽAJ:

Razvoj pravnih normi

Pregled stanja ljudskih prava u Srbiji

Okrugli sto povodom Međunarodnog dana ljudskih prava.

Puno rada za ljudska prava

Malo učinjeno na promeni odnosa prema zločinima

Vlasti ignorišu zahteve za vladavinom prava

Nagrađen sudija Milivoj Despot

Opšta deklaracija UN o ljudskim pravima

Pregled međunarodnih dokumenata usvojenih pod okriljem UN

   

   

Specijal: Međunarodni dan ljudskih prava


© 2002, B92